«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.»

Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (Α’ 53) (άρθρο 2) και από τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιρειών και τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών».

Σας ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Έχει σταλεί.
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του μηνύματός σας. Παρακαλώ προσπάθησε ξανά αργότερα.

Διεύθυνση
Λεωφόρος Αργυρουπόλεως 94 – 96
Α΄ όροφος
Τ.Κ. 16 451

Τηλέφωνο
213-20.26.001
(εργάσιμες ώρες και ημέρες)

e-mail
info@elliniko-anelixis.gr και
secretary@elliniko-anelixis.gr

Για θέματα λογιστηρίου επικοινωνήστε με το accounting@elliniko-anelixis.gr