ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΣΜΕ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Υ.ΔΟΜ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Η ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο του άρθρου 97Α του ν.3852/2010, του άρθρου 43 του ν. 4735/2020 και του άρθρου 96 του ν. 4842/2021, πρόκειται να υποστηρίξει την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης με τις κατάλληλες ειδικότητες μηχανικών και όχι μόνο.
Για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και τη συμπλήρωση της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προγραμματικών , η ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. .Ο.Τ.Α. προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των παρακάτω Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου.
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί, Πλήθος συνεργατών: 1

 

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ….