ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Η Εταιρεία «Ελληνικό – Ανέλιξη Α.Ε.», ως ο Διαχειριστής Φορέας του Σχεδίου του εγκεκριμένου και ενταγμένου στο Πρόγραμμα « Στέγαση και Εργασία για τους Άστεγους », του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Δικαιούχους Φορείς τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δήμο Καισαριανής και Δήμο Βύρωνα,

Περισσότερα……