Τα Όργανα λήψης αποφάσεων της Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε. είναι:

 • Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ο Πρόεδρος
 • Ο Διευθύνων Σύμβουλος
 • Ο Γενικός Διευθυντής

Κατά περίπτωση ενδεχομένως να προκύψουν επιπλέον όργανα κατά την μελλοντική λειτουργία της Εταιρείας.

Οργανόγραμμα Ελληνικό Ανέλιξη ΑΕ (1)

Ενεργά μέλη Δ.Σ.

 • Πρόεδρος Δ.Σ.: Πέτρος Ξηνταβελώνης
 • Διευθύνων Σύμβουλος: Μάμαλης Αθανάσιος
 • Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Αναστάσιος Κορίλλης
 • Μαρία Ιωάννου
 • Κωνσταντίνος Τζεμπελίκος
 • Κωνσταντίνος Στέφας
 • Μιχαήλ Γαζής

Αναπληρωματικά μέλη Δ.Σ.

 • Κωνσταντίνος Αλεξίου
 • Νικόλαος Τσιουράκης
 • Παναγιώτης Φύτρος
 • Γεώργιος Πετράς
 • Στέφανος Δαρμαράκης

 • Χρήστος Παναγιωτακόπουλος
 • Στυλιανός Χρυσοστομίδης
δήμοσ-ελληνικού-αργυρούπολησ1

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε.

Πιστεύετε ότι είστε το κατάλληλο άτομο για μια μελλοντική θέση εργασίας στην Ελληνικό Ανέλιξη Α.Ε.;

Στείλτε μας το βιογραφικό σας